Styret i dag består av:      Formann          Bjørn Vivelid   (95882013)
                                                Nestformann   Per Ove Tveit  
(95988598)
                                                Kasserer         Christen Winterthun     

                                                Sekretær         

                                                Styremedl        Terje Midtun
    
                                                Styremedl        Magne Lægreid
                                               
 Styremedl        Marius Opedal                                
                                                Webansv.        Rune Meland       (92064825)

 

                                                                   

                                               Bli medlem i klubben vår !!!