Corvette-klubben hadde sitt landstreff på Gol i år.
Det møtte opp 128 flotte biler.

Nokre eksempler.....                                                                                                                      tilbake...